• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/sakavder?ref=tn_tnmn
  • SAKAVDER
  • SAKARYA ATICILIK AVCILIK İHTİSAS SPOR KULÜBÜ
E-Devlet Harç öde

Üyelik Girişi
NÖBETÇİ ECZANE
Takvim
Platin Yem
Facebook-Sakavder
E-devlet
KULÜP AKREDİTASYON TALİMATI UYGULAMASI 2019 YILI İTİBARİYLE BAŞLIYOR!

KULÜP AKREDİTASYON TALİMATI UYGULAMASI 2019 YILI İTİBARİYLE BAŞLIYOR!

2019 yılı itibariyle Kulüp Akreditasyon Talimatı Uygulamasına başlanacaktır. Akreditasyon işlemleri için gerekli bilgiler aşağıda belirtilmiştir.

 

KULÜP AKREDİTASYON TALİMATI GEREĞİNCE;

 • İl Müdürlükleri tarafından tescil işlemleri yapılmış kulüplerin federasyon faaliyetlerine katılabilmesi amacıyla akreditasyon işlemleri yapılır.
 • Tescilleri yapılmayan, tescil şartlarını kaybeden, tescilleri iptal edilen, federasyonca akredite edilmeyen veya akreditasyonları iptal edilen kulüpler Federasyon faaliyetlerine katılamazlar. Katılmış olsalar bile katıldıkları faaliyetler geçersiz sayılır.
 • Akredite tarihine kadar kriterleri yerine getirmeyen, taahhütname ve istenen belgeleri süresinde vermeyen, akreditasyon ve katılım ücretini ödemeyen kulüplerin akreditasyon işlemleri yapılmaz. Akreditasyonu yapılan kulüpler, belirtilen kriterlerin herhangi birini sonradan kaybeder ise o kulübün akreditasyonu iptal edilir.
 • Akreditasyon işlemi için branş farkı gözetilmeksizin bir antrenör aynı sezon içerisinde en fazla iki kulüpte çalıştığını beyan edebilir.
 • Kulüp akreditasyon bedeli her yıl Yönetim Kurulu’nca belirlenir. Kulübün akreditasyon olacağı branş ve/veya branş sayısına bakılmaksızın akreditasyon ücreti ödenir.

 

KULÜP AKREDİTASYON İŞLEMLERİ

Kulüpler, her branş için akreditasyon işlemini sezon başında katılacakları ilk yarışma başvurusundan önce yapmak zorundadır. Federasyon’un bünyesinde katılacağı her branş için akredite edilir.

 • a)Federasyon kulüplerin akreditasyon dosyalarını beş gün içinde inceler ve eksik belgeleri tamamlatır.
 • b)Belgeler tamamlandığı takdirde Federasyon, on iş günü içerisinde kulüplerin akreditasyon işlemini onaylar.
 • c)Federasyon bünyesinde bulunan branşlar için ayrı ayrı akreditasyon yapılır.
 • ç)Federasyon başkanlığının onayından sonra akreditasyon numarası verilerek akreditasyon işlemi tamamlanır. Spor kulüpleri için akreditasyon numarası "kulüp derbis numarası – PA (Plak Atışları), HA (Havalı-Ateşli Silahlar), PA-HA (iki branşta da akredite olacaksa) sıra numarası şeklinde kulübe akreditasyon numarası verilir.
 • d)Akreditasyon işlemi tamamlandıktan sonra, Federasyon dosyalardaki belgeleri tasdik ederek birini kulübe verir ve diğerini saklar.

 

 GEREKLİ BELGELER

 Aşağıdaki belgeler iki dosya halinde hazırlanarak Federasyon’a verilir:

 • a) Kulübün akreditasyonunun yapılması için Ek-1'de istenilen bilgilerin İl Müdürlüğü'nden başvuru tarihinden en geç 3 (üç) ay önce alınmış onaylı örneği. (Ek-1)
 • b) Federasyon ile ilgili kanun, tüzük, talimat, yönerge, genelge, tebliğ ve emirlere uyulacağını, kulübün akreditasyon için başvurulan branşlarda faaliyet göstereceğini belirten taahhütname (Ek-2),
 • c) Tescil ve akreditasyon işlemlerinde taahhüt edilen Atıcılık branşlarında görevlendirilecek antrenörler için Genel Müdürlükçe denkliği yapılması şartıyla yurtdışından alınmış antrenör belgelerinin aslı veya noter tasdikli sureti, yabancı uyruklu antrenör görevlendirilecek ise oturma izni,
 • ç) Federasyon faaliyetlerine katılacak olan kulüplerin akreditasyon işlemleri için kulüpler bünyelerinde en az 2. kademe plak atışları ve/veya havalı ateşli silahlar antrenör belgesine sahip ve vizesi yapılmış antrenör bulundurmak zorundadır. Kulüplerin fahri ya da sözleşmeli olan antrenörü en fazla iki kulüpte görev yapabilir. Antrenör beyanı (Ek-3)
 • d) Akreditasyon işlemleri için istenilen tüm belgelerin spor kulübünün imzaya yetkili kişi veya kişilerince imzalanmış olması(Ek-1, Ek-2, Ek-3 ve Ek-4),
 • e) İl Müdürlüğü’nce Havalı-Ateşli ve/veya Plak Atışları tescil kaydı bulunan kulüplerin, akreditasyon işlemlerini gerçekleştirebilmeleri için Federasyon Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş akreditasyon bedelinin federasyonunca ilan edilen tarihlere kadar federasyon banka hesabına yatırılmış olması (banka makbuzu),
 • f) Kulüp yetkililerince beyan, kabul ve taahhüt edilen Kulüp Bilgi Formu (Ek-4).

    KULÜP AKREDİTASYON FORMLARI İÇİN TIKLAYINIZ(Ek-1,2,3,4)

  

İSİM,RENK, TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ, TESCİL İPTALİ

 • Akredite edildikten sonra isim, renk veya tüzük değişikliği yapan kulüpler, İl Müdürlüğü'nce yapılan değişikliğin onaylandığına dair belgeyi federasyona verirler.
 • Akredite olduğu halde il müdürlüğünde branş tescilini iptal eden veya branşı iptal edilen kulüpler, iptal işlemini federasyona bildirirler. Branş iptali yapıldığı andan itibaren ilgili kulübün iptal edilen branştaki akreditasyonu iptal edilmiş sayılır. Akreditasyonun iptal edilmesine ilişkin hükümler uygulanır.
 • Branş tescili iptalleri konusunda federasyon il müdürlükleri ile yazışabilir, bilgi alabilir ve bu çerçevede ilgili kulübün akreditasyonunu iptal edebilir.

 

KULÜP AKREDİTASYON İŞLEMİ İPTALİ

 • Akreditasyon ve tescil işlemi sırasında taahhüt ettikleri branşta faaliyet göstermeyen, taahhütname ve tüzüklerindeki hükümlere uymayan, akreditasyonlarının iptalini gerektiren durumları tespit edilen kulüpler, Federasyonca yazılı olarak uyarılır.
 • a) Taahhüt ettikleri spor dallarının herhangi birinde arka arkaya iki sezon geçerli mazeret olmaksızın faaliyette bulunmayan spor kulüplerinin faaliyet göstermedikleri spor dalı tescillerinin,
 • b) Federasyon akreditasyon işlemi sırasında verdikleri taahhütname ve tüzüklerindeki hükümlere uymayan, yanıltıcı veya sahte olarak belge düzenleyen, gerçeğe aykırı belge beyanında bulunan, akreditasyonunun iptalini gerektiren durumları tespit edilen kulüplerin akreditasyonun iptali konusunda federasyon karar alır. Federasyon Yönetim Kurulu’nun yetkilendirdiği kişi veya kişilerin onayı ile akreditasyon iptal edilir. Akredite edilmiş olsa dahi faaliyetlere katılmamış sayılır. Ayrıca Disiplin Kurulu’na sevk edilebilir.
 • c) Genel Kurul Kararı ile feshedilen, kendiliğinden dağılmış sayılan veya mahkeme kararı ile feshedilen kulüplerin akreditasyonu iptal edilir. Branş akreditasyonları iptal edilen kulüpler bir sezon geçmeden o branşta yeni akreditasyon yaptıramazlar.
 • ç) İlan edilen şartlara sahip olmayan, taahhütname ve istenen belgeleri süresinde vermeyen, Federasyonca belirlenecek akreditasyon ve katılım ücretini ödemeyen kulüplerin akreditasyon işlemleri yapılmaz. Akredite edilen kulüpler, belirtilen şartların herhangi birini sonradan kaybeder ise o kulübün akreditasyonu iptal edilir. Kulübün idarecilerine ödenen harcırahlar ve kulübe yapılan diğer ödemeler hakkında federasyonun her türlü hukuki işlem yapma hakkı saklı kalır. 

 

AKREDİTE EDİLMEYEN KULÜBE BAĞLI SPORCULAR*

 • Kulüplerin Akredite edilmemesi veya iptal edilmesi kulüplerin sporcularının milli takım bünyesindeki faaliyetlere katılmasına engel değildir. Bu sporcular kulüple bağlantısız kabul edilir. Bu sporcular bireysel başvuru ile istisnai olarak bu faaliyetlere katılabilir. Sporcuların bu faaliyetlere katılmış olması kulübünün faaliyete katılmış olmasını sağlamaz.

CEZALI AKREDİTASYON VE İSTİSNAİ DURUMLAR

 • Federasyonca ilan edilen tarihlerde akreditasyonunu mazeretleri nedeniyle yaptıramayan kulüpler, müracaat etmeleri ve federasyon yönetim kurulunca mazeretlerinin geçerli bulunması halinde ve sezon için ilan edilen bedelin beş katından aşağı olmamak üzere bedel ödeyerek akredite edilebilirler. Akreditasyon için kulüplerde aranan şartlar aynen cezalı akreditasyon yaptıracak kulüplerde de aranır.
 • Akredite olacak kulüplerin beyan ettiği antrenörün yabancı bir ülkeden alınmış antrenörlük belgesine sahip olması durumunda Kulübün akreditasyonu için ciddi hak kayıplarına sebebiyet vermemesi için geçici olarak kabul edilir. Genel Müdürlükçe antrenörün belgesinin Türkiye'de akreditasyon için istenen kademeye denk gelmemesi halinde kulübün akredite işlemi iptal edilir. Akreditasyon iptaline ilişkin hükümler gerekli ise uygulanabilir. Antrenörün belgesi uygun ise kulüp ilk andan itibaren akredite edilmiş sayılır.

2019 YILI AKREDİTASYON ÜCRETİ

 • 2019 yılı akreditasyon ücreti 500 tl’dir.
 • Akreditasyonunu yapan kulüp sporcularından lisans ücreti alınmayacaktır.
 • Kulüp akredite olmamış veya akredite olmak istemiyor ise; sporcuları ferdi lisans çıkartarak yarışmalara katılabilir.
 • 2019 yılı için Yönetim Kurulu Kararı ile 1. kademe antrenörlerinde akreditasyon işlemleri için kabul edilebileceklerdir.

 

KULÜP AKREDİTASYON SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK ?

 • Belgeler iki nüsha olarak iki dosya yapılır. Federasyona kargo ile gönderilir.
 • Federasyona ulaşan belgeler kontrol edilir. Eksiklik varsa kontrol edilir. Kulüp eksikliğini 5 iş günü içinde tamamlar.
 • Federasyon 10 iş günü içinde kulüplerin akreditasyon işlemlerini tasdik eder ve bir nüshasını kulübe gönderir.
 •  

Kulüp Akreditasyon Talimatına ulaşmak için TIKLAYINIZ

 

  
504 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam60
Toplam Ziyaret248494
AVBİS
TAF
Sakarya Orman ve Su İşl.Şb.Müdürlüğü
Hava Durumu
Saat
Platin Kuyumculuk
Kurteşler Oluk